Lastva
  • title
  • title
  • title
  • title

Štamparija i veleprodaja Lastva d.o.o. Čačak je osnovana 1997. godine kao porodično preduzeće. Još od svog osnivanja se firma vodila kvalitetom i inovacijama kao poslovnom filozofijom, obezbeđujući svojim klijentima i partnerima prepoznatljive proizvode na tržištu.

Pri izradi prezentacije korišćene su sledeće tehnologije: HTML/CSS/JQuery/php/mysql.

Godina: 2016

Klijent: Lastva Čačak

Tagovi: php,html,css

Pogledajte sajt