Alefbygg
  • title
  • title
  • title
  • title

Kompanija Alefbygg, Norveška, bavi se proizvodnjom unikatnog nameštaja, enterijera kao i montažnih građevina.

Pri izradi prezentacije korišćene su sledeće tehnologije: HTML/CSS/JQuery/php/mysql.

Godina: 2016

Klijent: Alefbygg

Tagovi: php,html,css,php,mysql

Pogledajte sajt